۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
English
صفحه اصلی
موارد تغییر سرپرست ، هدفمندی یارانه ها

موارد تغییر سرپرست هدفمندی یارانه

مشمولین ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها

مراحل اقدام مشمولین ماده (9) قانون هدفمند کردن یارانه ها:

موارد تغییر سرپرست (دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها):

1-مفقودی سرپرست به مدت سه ماه

2-جنون ، سفاهت یا مهجور بودن سرپرست

3-زندانی بودن یا شدن سرپرست

4-عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار(خارج از کشور)

5-اعتیاد سرپرست

6-رأی قطعی مراجع قضایی

7-فوت سرپرست (به پلیس + 10 مراجعه شود با اصل و کپی مدارک شناسایی -شناسنامه و کارت ملی و گواهی فوت )

بر حسب مشمولیت هر یک از موارد فوق بر اساس فایل ذیل مدارک لازم بند تهیه نموده و به همراه درخواست کتبی متقاضی، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی سرپرست فعلی و سرپرست جدید (مادر خانوار) به فرمانداری مراجعه نمایند.

نامه مربوط به پلیس +10 را دریافت نمایند و به پلیس +10 مراجعه نموده و نسبت به تغییر سرپرست اقدام نمایند .

بعد از تغییر سرپرست، سرپرست جدید موظف است برای ثبت شماره حساب به بانک مراجعه نماید. در صورت اعلام نامبرده به عنوان سرپرست در سامانه بانک توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها امکان ثبت حساب برای سرپرست برای دریافت یارانه وجود خواهد داشت.

موارد جدا کردن افراد خانوار و ایجاد خانوار جدید (اصلاحیه دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها):

1-حضانت فرزند

2-دادخواست طلاق

3-ترک نفاق

دریافت فایل فشرده اصلاحیه دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها

برای هریک از موارد فوق فرم استشهادیه مربوط به موضوع تکمیل شده و به همراه درخواست کتبی متقاضی، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی سرپرست فعلی اعضای خانوار به فرمانداری مراجعه نمایند.

نامه مربوط به پلیس +10 را دریافت نمایند و به پلیس +10 مراجعه نموده و نسبت به موضوع مورد درخواست اقدام نمایند .

اگر موضوع شامل تغییر سرپرست باشد خانوار باشد ،بعد از تغییر سرپرست، سرپرست جدید موظف است برای ثبت شماره حساب به بانک مراجعه نماید. در صورت اعلام نامبرده به عنوان سرپرست در سامانه بانک توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها امکان ثبت حساب برای سرپرست برای دریافت یارانه وجود خواهد داشت .

دریافت فرمهای استشهاد محلی :

1- جدا نمودن یارانه همسر و فرزند(عدم سازش)

2-جدا نمودن یارانه همسر و فرزند(ترک نفقه )

3- جدا نمودن یارانه همسر تنها ( عدم سازش )

4-جدا نمودن یارانه همسر تنها (ترک نفقه)

5-تغییر سرپرست یا جدا نمودن یارانه همسر و فرزند(اعتیاد)

تاریخ به روز رسانی: 1400/10/12
تعداد بازدید: 4812
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal